Updates belangenbehartiging

Erfgoedplatform Kunsten ’92

In het halfjaarlijkse overleg van het Erfgoedplatform Kunsten ’92 op woensdag 10 februari is uitvoerig gesproken over de effecten van de Coronacrisis op de erfgoedsector. Naast de negatieve gevolgen van de sluiting en andere lockdown maatregelen, waren er ook positieve geluiden te horen. De sector heeft zich snel kunnen aanpassen aan de nieuwe digitale realiteit waarin gewerkt en ontmoet wordt. Digitale middelen (webinars, cursussen, online symposia, etc.) hebben het bereik vergroot, zeker onder doelgroepen die eerst op grotere afstand stonden, zoals jongeren. Ook is er afgestemd hoe de belangenbehartiging naar de verkiezingen en kabinetsformatie toe wordt ingestoken en welke organisaties wat doen, apart maar ook in samenwerking. Uiteraard heeft de FIM hier een belangrijke rol in, zowel richting het ambtelijk veld als naar de politiek. We houden onze leden van onze acties op de hoogte via FIM-Flitsen, website en twitter.

Overleg met IPO: ‘de lijstjes naast elkaar leggen’

Als vervolg op het overleg in december hebben FIM en IPO elkaar opnieuw in januari gesproken. De punten uit het FIM-manifest 2021 zijn besproken in relatie met de belangrijke thema’s uit de position paper erfgoed 2021-2024 die IPO spoedig naar buiten zal brengen. Er is veel overeenstemming, zoals het pleidooi voor blijvende financiële aandacht voor de restauratie en verduurzaming van grote monumenten, blijvende inzet op de verbinding tussen erfgoed en andere ruimtelijke en transitieopgaven zoals de Erfgoed Deal en het advies om regelingen voor herbestemming te verlengen. Voor eind februari staat wederom een overleg gepland over onze acties voor de belangenbehartiging van de erfgoedsector.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!