FIM-Flits 19 februari 2021

Inhoud fim-flits

 1. Updates belangenbehartiging
  IPO en FIM hebben in hun tweede overleg de belangrijkste thema’s en wensen besproken en zijn opmerkelijk eensgezind. Ook is in het halfjaarlijkse Erfgoedplatform gepleit voor het behouden van de leerpunten uit de coronacrisis en voor samenwerking in de belangenbehartiging naar de kabinetsformatie. Lees hier de updates belangenbehartiging!

 2. Terugkijken: Lezing “Van Prinsjesdag tot Eindafrekening”
  Jarenlang werkte Jan de Jong als beleidsambtenaar voor het Ministerie van OCW. Vorig jaar nam hij afscheid en vertrok naar het Ministerie van Financiën. Op uitnodiging van het Nationaal Restauratie Fonds hield de Jong een digitale lezing bij de Erfgoed Academie over overheidsfinanciën. Hoe komt het Ministerie van OCW aan geld om beleid uit te voeren en hoe komt het geld van de overheid uiteindelijk bij burgers en eigenaren terecht? Erg interessant was het onderdeel over de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord en hoe dit ambtelijk wordt voorbereid en begeleid. Een goede lobby begint bij de ambtenaren!

  U kunt de lezing hier terugkijken.

 3. Landelijk Cultuurdebat
  Op maandag 8 februari gingen landelijke politici onder leiding van Ruben Maes digitaal met elkaar in debat over hun visie op kunst en cultuur. Wat zijn hun standpunten en ambities voor de positie van kunst en cultuur in een nieuw regeerakkoord? Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. verlenging van de coronasteunpakketten voor de culturele sector, verhoging van de weerbaarheid van kunstenaars en zzp-ers in de creatieve sector, het belang van kunst en cultuur voor andere sociaal-maatschappelijke doelen (bijv. gezondheidszorg). Erfgoed en monumenten kwamen in de stellingen en debatten niet aan de orde. Afgaande op dit debat is er politiek veel draagvlak om extra te investeren in kunst en cultuur, om zo de sector weerbaarder uit de crisis te helpen. Terecht is er veel aandacht voor de zwaar getroffen kunstensector, maar het zal het een flinke uitdaging worden om ook voldoende aandacht te genereren voor het belang van erfgoed en monumenten bij de cultuurpolitici.  

  Het cultuurdebat is via deze link terug te kijken.

 4. Webinar ‘Duik in je cijfers: Weer- en wendbaar door de crisis’

  Op 4 februari gaven NMo-NU, de ErfgoedAcademie, Pieterskerk Leiden, het Nationaal Restauratiefonds en de FIM een webinar over de exploitatie van monumenten in coronatijd. We behandelden het belang van inzicht in je financiële plaatje, afwegingen voor kosten reduceren en/of lenen via de Opengestelde Monumentenlening en investeren om als sterkere organisatie uit de crisis te komen. De belangstelling was groot, ook van bestuurders, beheerders, directeuren en administrateurs, evenals de waardering. Een vervolg hierop is alweer in de maak.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!