Webinar FIM en de Erfgoed Deal

vrijdag 2 juli 2021  // 09.30 – 11.00 uur

Webinar over de mogelijkheden van het programma Erfgoed Deal. Wat kan deze stimuleringsregeling voor FIM-organisaties betekenen?

Presentaties van Programmaleider Marjorie Verhoek / netwerker Jephta Dullaart en FIM-voorzitter Martine van Lier.

ONLINE VIA ZOOM: https://zoom.us/j/99178892166?pwd=MUJFUkJLa2F3d2xDWmoyWDFvNnBYdz09

AGENDA 


09.15 – 09.30: 
  DIGITALE INLOOP

 

09.30 – 09.40:   Welkom door FIM-voorzitter Martine van Lier en kort voorstelrondje van aanwezigen 

                       

09.40 – 09.45:   Korte introductie op de betrokkenheid van de FIM bij het programma als een van de  ondertekenaars van de Erfgoed Deal (presentatie door Martine van Lier) 

 

09.45 – 10.00:   Hoe werkt het aanvraagproces van de Erfgoed Deal en waar liggen kansen voor FIM- organisaties? (presentatie door Marjorie Verhoek  Programmaleider Erfgoed Deal)

 

10.00 – 10.15  Betrokkenheid FIM-organisaties bij lopende Erfgoed Deal-projecten. Wat is hun rol?  (presentatie door Jephta Dullaart  netwerker Erfgoed Deal 

 

10.15 – 10.45:   Groepsgesprekhebben aanwezigen al plannen voor een Erfgoed DealaanvraagHoe kunnen we betrokkenheid van FIM-leden vergroten? Zijn er hobbels die  aanvragen vanuit particuliere monumentenorganisaties bemoeilijken? 

 

10.45 – 11.00:   Afsluiting en terugkoppeling: zijn er aandachtspunten en/of suggesties voor het vergroten van de betrokkenheid van FIM-organisaties bij projecten of de  Leeromgeving? 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!