FIM-Flits 30 juli 2021

Inhoud fim-flits

 1. FIM-reactie op SIM evaluatie

  Op 8 juli publiceerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar reactie op de evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aan de Tweede Kamer.

  De FIM is van mening dat op sommige punten de reactie weldoordacht en lovenswaardig is, maar dat op andere punten de consequenties zeer pijnlijk zijn. Pijnlijk voor alle partijen die zich inzetten voor behoud van monumenten: pijnlijk voor de minister en de ministeries van OCW en Financiën, pijnlijk voor alle monumenteigenaren en pijnlijk voor de toekomst van rijksmonumenten in Nederland. Om de Kamer volledig te informeren over de consequenties van de beleidsreactie heeft de FIM vandaag een brief naar de Kamer gestuurd die ingaat op vier cruciale punten.

  Het grote financiële tekort in de Sim is pijnlijk, maar toont als positieve keerzijde de vele monumenteigenaren die hun rijksmonumenten in goede staat willen houden en een overheid die dit in principe ondersteunt. De FIM doet vijf concrete aanbevelingen aan de Kamer en we hopen dat de Kamer de noodzaak van een daadkrachtige stellingname voor de volle breedte van de basis van de Sim ondersteunt.

  Klik hier om de volledige reactie van de FIM te lezen.

  En klik hier om de kamerbrief van de minister te lezen.

 2. Netwerkbijeenkomst FIM i.s.m. Programma Erfgoed Deal
  Op vrijdagmiddag 3 september van 14.00 tot 17.30 uur organiseren we een FIM-netwerkbijeenkomst in de Boskapel in Zeist. Dit keer is de bijeenkomst in samenwerking met het Programma Erfgoed Deal.

  Deze netwerkbijeenkomst gaat over de mogelijkheden die de Erfgoed Deal als stimuleringsregeling te bieden heeft aan FIM-organisaties. Centraal staat het Erfgoed Deal-project Kennisprogramma Klimaatbestendige Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen dat op initiatief van de sKBL (FIM-lid) is ontstaan en door de sKBL wordt gecoördineerd. Aan de hand van enkele presentaties zal worden toegelicht welke verschillende rollen FIM-organisties kunnen oppakken binnen Erfgoed Deal-projecten en geeft het Programmabureau een toelichting op de doelen en werkwijze van de regeling. 
  Na de presentaties volgt een rondleiding over de landgoederen Hoog Beek & Royen en Pavia. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. 
   
  Programma (onder voorbehoud van verloop van coronamaatregelen)
   
  13.30 – 14.00:   Inloop met koffie en thee
   
  14.00 – 14.15:   Welkom en korte introductie op de betrokkenheid van de FIM als een van de ondertekenaars van de Erfgoed Deal (presentatie door Martine van Lier)
   
  14.15 – 14.30:   Hoe werkt de Erfgoed Deal en waar liggen kansen voor FIM-organisaties? (presentatie door Marjorie Verhoek – Programmaleider Erfgoed Deal)
   
  14.30 – 15.00:   Voorbeeld uit de praktijk: hoe de sKBL het initiatief heeft genomen tot een Erfgoed Deal-project (presentatie door Jennemie Stoelhorst – directeur sKBL i.s.m. andere projectpartners)

  15.00 – 15.30   Betrokkenheid FIM-organisaties bij lopende Erfgoed Deal-projecten. Wat is hun rol? (presentatie door Jephta Dullaart – netwerker Erfgoed Deal)
  met aansluitend een kort groepsgesprek over de betrokkenheid van FIM-leden. Zijn er hobbels die aanvragen vanuit particuliere monumentenorganisaties bemoeilijken?
   
  15.30 – 16.30:  Rondleiding langs de klimaatbestendige maatregelen op de landgoederen Hoog Beek & Royen en Pavia 

  De bijeenkomst wordt afgesloten met een feestelijke zomerse borrel: na al die tijd weer eens een fysieke bijeenkomst waarop FIM-leden elkaar kunnen treffen!

  Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@fimnederland.nl. RSVP vóór 25 augustus!

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!