FIM-Flits 11 juni 2021

Inhoud FIM-Flits

 1. Webinar Erfgoed Deal verplaatst!
  Het eerder aangekondigde webinar over de Erfgoed Deal is verplaatst naar VRIJDAG 2 JULI 09.30 – 11.00 uur. Tijden en programma zijn ongewijzigd.

  Op dit moment is een aantal FIM-organisaties direct of indirect betrokken bij Erfgoed Deals, maar de ambitie is om de betrokkenheid van deze groep erfgoedorganisaties te verhogen. Doel van dit webinar is om de FIM-achterban te informeren over het aanvraagproces en waar kansen liggen voor initiatiefnemers. Dit webinar willen we ook aangrijpen om te inventariseren of er bepaalde hobbels in het proces zijn waarom FIM-organisaties in beperkte mate meedoen aan Erfgoed Deals en zo ja, hoe het programmabureau kan helpen deze weg te nemen.

  Webinar over de mogelijkheden van het programma Erfgoed Deal. Wat kan deze stimuleringsregeling voor FIM-organisaties betekenen?
  Presentaties van Programmaleider Marjorie Verhoek / netwerker Jephta Dullaart en FIM-voorzitter Martine van Lier.
  vrijdag 2 juli 2021 / 09.30 – 11.00 uur

  Het programma en uitnodiging met ZOOM-link volgt binnenkort. U kunt zich alvast aanmelden voor deze webinar door een e-mail te sturen naar info@fimnederland.nl.

 2. Stage bij programmabureau Erfgoed Deal
  Er is een mogelijkheid om een stage te doen bij het programmabureau Erfgoed Deal!

  De Erfgoed Deal is een samenwerking tussen de rijksoverheid, provincies, gemeenten en een tiental organisaties op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, erfgoedzorg en landschapsbeheer. Het programma richt zich op het verbinden van erfgoed aan de hedendaagse transitieopgaven. Zo wordt erfgoed ingezet om een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving vorm te geven.

  Bij het Programmabureau is ruimte voor een stage / onderzoek als ondersteuning in de realisering van de ambities en doelen van de Erfgoed Deal. Concreet gaat het om een onderzoek naar het betrekken van de erfgoedorganisaties die lid zijn van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Het onderzoek moet  leiden tot een advies hoe betrokkenheid van particuliere monumentenorganisaties aan Erfgoed Deals kunnen worden verhoogd. Naast dit onderzoek zal de stagair ook meelopen met de dagelijkse gang van zaken, zoals adviesgesprekken met initiatiefnemers, het beoordelen van plannen en activiteiten organiseren voor de leeromgeving (kennisoverdracht) van de Erfgoed Deal.

  Deze stage/onderzoek is interessant voor een HBO of WO-student (masters of bachelor) met studierichting Erfgoedstudies, Historische Geografie of Planologie of aanverwante studies.

  Interessant? Neem contact op met de programmaleider Marjorie Verhoek of met de netwerker klimaat Jephta Dullaart

  En voor meer informatie en de volledige oproep klik hier!

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!