FIM-Flits 3 juni 2021

Inhoud fim-flits

 1. Monumenten gaan vanaf 5 juni open!
  Vanaf 5 juni mogen culturele locaties, waaronder  monumenten, onder voorwaarden weer open voor publiek. Hierbij wordt het oude protocol monumenten van vorig jaar weer van kracht. Dat zal voor veel locaties betekenen dat er weinig aanpassingen gedaan moeten worden. Als er meer nieuws is over de versoepelingen zal de FIM dit weer melden in een FIM-Flits!

  Bekijk hier het protocol monumenten en lees hier meer op de website van de rijksoverheid.

 2. Gezamenlijk handvest voor de formatie
  Deze week heeft de FIM namens een aantal erfgoedkoepels een pakket met een gezamenlijk handvest en onderliggende ‘sectorale manifesten’ naar informateur Mariette Hamer gestuurd. 

  Het pakket is een oproep aan het nieuwe kabinet om juist met erfgoed te bouwen aan een toekomstbestendig Nederland. Het handvest ’Met erfgoed bouwen aan een toekomstbestendig Nederland’ laat zien hoe wij als sector de urgente maatschappelijke opgaven erfgoedinclusief kunnen aanpakken aan de hand van vijf hoofdpunten:

  1. Een groot deel van de woningbouwopgave kan door herbestemming van erfgoed, zoals leegstaande winkels, boerderijen en religieus erfgoed worden opgelost.
  2. Door energiebesparing en verduurzamingsmaatregelen toe te passen op monumenten krijgen zij een voorbeeldfunctie, die draagvlak creëert bij het grote publiek.
  3. Door de historische kennis van bouwtechnieken en landschapsbeheer op grote schaal te benutten, helpen wij onze steden en landschappen zich aan te passen aan de klimaatcrisis.
  4. Door jongeren, schoolverlaters, zij-instromers en nieuwe Nederlanders op te leiden tot erfgoedambachtslieden, dragen wij bij aan zinvolle werkgelegenheid en behoud van onze leefomgeving.
  5. Door erfgoed en monumenten vakkundig in goede staat te houden, dragen wij bij aan sociale cohesie en blijft Nederland een land waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

  Juist door de kwaliteiten van erfgoed en monumenten hierbij te gebruiken, kunnen we deze opgaven vergemakkelijken en tegelijk de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren.

  Bekijk hier het handvest en klik hier om de onderliggende manifesten te bekijken.

 3. OML verlengd!
  Tot slot nog een kort bericht over de Opengestelde Monumenten Lening. Onlangs is in een persconferentie van het kabinet bekend gemaakt dat de steunmaatregelen worden verlengd tot en met het derde kwartaal. Gelukkig geldt dit ook nog voor de Opengestelde Monumentenlening. Een aanvraag doen is  nog steeds mogelijk!

  Zie hiervoor de website van het Restauratiefonds. Ook zijn er een aantal leuke filmpjes gemaakt over de regeling, die zijn hier te bekijken.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!