FIM-Flits 28 juli

FIM-Flits 28 juli

In deze FIM-flits van 28 juli 2023 onder andere informatie over het Monumentencongres, de toekenning van extra subsidie aan groene monumenten en de FIM-input voor de verkiezingsprogramma’s. 

Input verkiezingsprogramma's

Het zal u niet ontgaan zijn, het kabinet is gevallen. In het regeerakkoord van kabinet Rutte IV ontbrak het woord erfgoed. De Federatie Instandhouding Monumenten wil deze zeperd voorkomen bij een nieuw coalitieakkoord. De FIM heeft deze week input gestuurd aan verschillende partijen om het belang van het meenemen van erfgoed in de verkiezingsprogramma’s en beleid kraakhelder te maken.

  • erfgoed is de fysieke en culturele drager van de ruimtelijke inrichting van Nederland;
  • erfgoed staat voor de identiteit van onze steden, dorpen en landschappen;
  • erfgoed is essentieel voor de leefbaarheid, het houdt ons land mooi en herkenbaar;
  • erfgoed geeft handvatten om de verstoorde balans met de natuurlijke systemen te herstellen.

Klik hier voor meer informatie.

Er was al een erfgoedpamflet voor de Provinciale Statenverkiezing. Totdat er een ‘Rijkseditie’ voor de algemene verkiezingen is kunt u hier inspiratie opdoen: www.erfgoedpamflet.nl

Subsidie voor groene monumenten.

Er komt drie miljoen euro extra vrij voor groene monumenten via de Instandhoudingssubsidie (SIM).  Het behoud van groene monumenten heeft betrekking op het behouden en beschermen van historische en waardevolle groene gebieden, zoals tuinen, parken,begraafplaatsen en andere groene elementen die een belangrijke culturele, historische of esthetische waarde hebben. 

Het behoud van groene monumenten speelt een essentiële rol bij het behouden van onze gedeelde geschiedenis, culturele erfenis en waardevolle ecologische systemen. Het stimuleert ook het bewustzijn van de natuurlijke omgeving en de belangrijke rol die groene ruimtes in de breedste zin van het woord spelen in het welzijn van mensen. Zeker in deze tijden met het oog op klimaatverandering en de impact daarvan op (groen) erfgoed is dit welkom nieuws. 

 https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2023/07/20/budget-instandhoudingssubsidie-met-3-miljoen-verhoogd

(Foto: Japanse Tuin te Clingendael, Paul de Jong).

MONUMENTENTALENT 2023!

Kent u een jong monumentaal talent jonger dan 32 jaar? Dan is het mogelijk om deze persoon aan te melden voor de aanmoedigingsprijs Monumententalent 2023.  De winnaar ontvangt onder andere een mooie financiële bijdrage voor een eigen in te vullen ontwikkeltraject.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het Monumentencongres op 9 november te Veenhuizen. Het thema van het congres is dit jaar ‘Erfgoedpioniers gezocht’, dus dat sluit perfect aan bij de zoektocht en erkenning van jonge talenten die zichzelf inzetten voor erfgoed. De deadline voor aanmelding sluit op 1 september 17.00.  Wie er wint is natuurlijk nog niet duidelijk, maar wat wel zeker is: De FIM wenst alle talenten veel succes en een mooie toekomst in de sector toe.

Via deze link  kunt u talenten voordragen. Als u toch bezig bent om een talent aan te melden, vergeet dan niet om meteen een kaartje voor het congres te kopen! De Super Early-Birds zijn geldig tot en met 31 juli.  Meer informatie kunt u vinden op: https://www.monumentencongres.nl/

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!