FIM-Flits 27 Maart 2020

INHOUD:
1. Kunsten’92 in taskforce Coronacrisis
2. Samenwerking FIM en Erfgoedplatform van Kunsten’92
3. Inventarisatie naar gevolgen coronacrisis
4. Evaluatie SIM en werkconferentie
5. ALV 22 april – niet in fysieke vorm
6. Toekenningen ‘Kanjerregeling 2019’ bekend

Steunpakket Coronacrisis

Sinds de uitbraak van de Coronacrisis is het bestuur van de FIM actief bezig om de gevolgen van deze crisis voor de monumentenwereld in kaart te brengen en met voorstellen te komen voor steunmaatregelen. Dit doet de FIM in nauwe samenwerking met het Erfgoedplatform van Kunsten’92. Hieronder staan de belangrijkste berichten en documenten die hiermee […]

Subsidies en financiële regelingen

De Federatie is nauw betrokken bij de evaluatie van de SIM (Subsidieregeling instandhouding Monumenten) die het ministerie van OCW dit jaar (2020) uitvoert. Deze evaluatie moet begin volgend jaar leiden tot aanpassingen van de regeling, waarbij de inbreng van het monumentenveld er echt toe doet. Voorafgaand daaraan laat het ministerie van OCW vanaf juli dit […]

Eerste resultaten inventarisatie gevolgen Corona-crisis

Vorige week heeft de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een vragenlijst rondgestuurd onder alle leden om een eerste inventarisatie te kunnen maken naar de gevolgen voor de erfgoedsector. De resultaten worden gebruikt om de overheid te adviseren bij het nemen van specifieke maatregelen voor de sector die niet zijn op te vangen met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en […]

Online enquête financiële gevolgen coronacrisis

De FIM heeft op 18 maart een vragenlijst rondgestuurd als eerste inventarisatie van de gevolgen van de coronacrisismaatregelen voor de erfgoedsector. Toen is aangekondigd dat er op korte termijn een online enquete specifiek naar de financiële gevolgen van de coronacrisis zou worden nagezonden. Doel ervan is om de financiële gevolgen van de coronacrisis op korte termijn (tot 1 juni) voor […]

Inventarisatie gevolgen corona-crisis voor de erfgoedsector

Ongetwijfeld heeft u al maatregelen getroffen voor uw organisatie als gevolg van de Corona-crisis. Deze crisis, en de maatregelen die daarvoor uitgevaardigd zijn, kunnen voor een aantal erfgoedorganisaties verstrekkende gevolgen hebben, zeker als de maatregelen langere tijd van kracht blijven. Het bestuur van de FIM wil daarom graag op korte termijn inventariseren welke gevolgen de Corona-crisis heeft binnen […]

Werkconferentie over de SIM-evaluatie: vrijdag 20 maart in Zeist

Op vrijdag 20 maart a.s. organiseert het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een speciale werkconferentie over de aanstaande evaluatie van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van het rijk. De locatie van deze bijeenkomst is het Koetshuys van de Evangelische Broedergemeenschap in Zeist vanaf 12.30 uur (met lunch) tot 16.30 uur met aansluitend een […]