Online enquête financiële gevolgen coronacrisis

De FIM heeft op 18 maart een vragenlijst rondgestuurd als eerste inventarisatie van de gevolgen van de coronacrisismaatregelen voor de erfgoedsector. Toen is aangekondigd dat er op korte termijn een online enquete specifiek naar de financiële gevolgen van de coronacrisis zou worden nagezonden.

Doel ervan is om de financiële gevolgen van de coronacrisis op korte termijn (tot 1 juni) voor de erfgoedsector in beeld te brengen. Daarmee willen de FIM en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 peilen in welke mate en op welke termijn de verschillende soorten erfgoedorganisaties financieel geraakt worden. Over enige tijd volgt nog een enquête die de financiële gevolgen op de langere termijn inventariseert.

De FIM en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 verzamelen de informatie en brengen deze geanonimiseerd onder de aandacht van het Ministerie van OCW, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nationaal Restauratiefonds, ten behoeve van de algemene belangenbehartiging van de erfgoedsector. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Indien u naar aanleiding van deze enquête contact met ons wilt opnemen dan kan dat via info@fimnederland.nl of erfgoed@kunsten92.nl.  

                                  >>  Link naar de online enquete: https://bit.ly/2URYZfP  >>

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!