Inventarisatie gevolgen corona-crisis voor de erfgoedsector

Ongetwijfeld heeft u al maatregelen getroffen voor uw organisatie als gevolg van de Corona-crisis. Deze crisis, en de maatregelen die daarvoor uitgevaardigd zijn, kunnen voor een aantal erfgoedorganisaties verstrekkende gevolgen hebben, zeker als de maatregelen langere tijd van kracht blijven. Het bestuur van de FIM wil daarom graag op korte termijn inventariseren welke gevolgen de Corona-crisis heeft binnen de erfgoedsector. Hiervoor hebben we een aantal inventarisatievragen opgesteld, zie verder onderstaand bericht. 

Met onderstaande inventarisatie verzamelen we uw eerste ervaringen, signalen en zorgen, zodat we op basis daarvan in gesprek kunnen met de RCE en het ministerie van OCW. RCE en OCW zijn ervan op de hoogte dat de FIM de ervaringen en zorgen uit de erfgoedsector inventariseert, zodat we die gebundeld kunnen voorleggen. Daarbij speelt mee dat het kabinet nadenkt over maatregelen voor ondernemers, culturele organisaties en zzp’ers om de gevolgen van de corona-maatregelen te boven te komen. Ook de erfgoedsector heeft extra aandacht, coulance en ondersteuningsmaatregelen nodig.

Ik wil u vragen om uw antwoorden op de meegestuurde vragen uiterlijk donderdag 19 maart te mailen aan ambtelijk secretaris Jephta Dullaart op dullaart@fimnederland.nl. Wij zullen uw reacties anonimiseren en bundelen en bespreken met OCW en RCE. En uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de resultaten daarvan.

Laat het ons weten als u naar aanleiding van de Corona-crisis of deze inventarisatie nog andere opmerkingen of suggesties heeft. De FIM staat pal voor de gezamenlijke belangen van de erfgoedsector, juist nu we elkaar niet meer dagelijks zien. 

Download via deze link het document met de inventarisatievragen. 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!