FIM-Flits 22 december

Beste Leden,

Op de kortste dag van het jaar is het tijd voor een moment van reflectie. Terugblikkend op 2023 zien we dat we een jaar hebben gehad met veel verandering en uitdaging, waarin uiteraard de val van het kabinet en de verkiezingen een hoofdrol speelden. Door ons ook het komende jaar in te blijven zetten voor erfgoed kunnen we in deze  uitdagingen ook de kracht van onze sector laten zien.

De Federatie Instandhouding Monumenten heeft hard gewerkt om een bijdrage te leveren aan het politieke discours, zoals tijdens het commissiedebat erfgoed in oktober – het eerste erfgoeddebat onder het nota bene demissionaire kabinet Rutte IV, het lanceren van het nieuw erfgoedpamflet, en vlak voor de verkiezingen was er het debat in Tivoli, waarin we samen met onze partners uit de brede cultuursector een lans braken voor erfgoed.

Naast deze publieke uitingen hadden we ook de aftrapsessie met OCW in het kader van de verkenning van het financiële stelsel Monumentenzorg, en de opvolging daarvan met een tweede bijeenkomst in september. In Huis Bartolotti spraken sectorvertegenwoordigers vanuit de FIM met beleidsmedewerkers van OCW en RCE over wat er goed gaat, en waar het beter kan. Het analyseren van de huidige situatie, onze cri-de-coeurs en wat we nodig hebben om naar de gewenste situatie te gaan leidde tot interessante gesprekken, inzichten en houvasten waar we ons in 2024 op gaan richten.

Want nu we de langste nacht hebben gehad kunnen we het gaan hebben over volgend jaar. We kijken naar Den Haag. De verkiezingsuitslag was afgetekend en helder, maar zorgt ook voor onzekerheid, gaat het huidige beleid veranderen? En zo ja, op welke manier? Welke discussies gaan we voeren, en welke uitkomsten kunnen we als sector realiseren? Hoewel het beleid dat gevoerd gaat worden in de cultuursector nog volop in ontwikkeling en aan onderhandelingen onderhevig is, kunt er vanuit gaan dat de Federatie Instandhouding Monumenten zich zal blijven inzetten voor het collectieve belang van onze aangesloten erfgoedorganisaties.

Tot slot willen we graag onze dank uitspreken  naar onze leden. Uw inbreng, of dit nou gaat om het delen van gedachten en uitwisseling van kennis, of het faciliteren van onze boodschap op andere manieren, geeft ons naast draagkracht ook enorme energie. Om te kunnen werken met mensen die de flexibiliteit en wil hebben om zo goed mogelijk om te gaan met erfgoed in al haar facetten  is een privilege.  De FIM komt op voor de belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten, en dat kunnen we niet zonder u.

Namens het bestuur wensen we u allen een fijne kerst en een gelukkig 2024 in goede gezondheid voor u en de uwen.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!