Help deuren en poorten te openen!

Help deuren en poorten te openen!

Samen met de Museumvereniging, De Zaak Nu en de Nationale Monumentenorganisatie heeft de FIM bij de ministers van OCW, EZS en VWS gepleit voor het veilig openstellen van musea, monumenten en presentatie-instellingen. In de brief stellen we dat dit een afgewogen moment is om de deuren en poorten weer te openen voor het Nederlandse publiek. Het weer openstellen van deze doorstroomlocaties kan op een veilige manier. Zo kan iedereen weer genieten van het culturele kapitaal dat van ons allemaal is!

Lees de volledige brief hier

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!