FIM-Flits 5 maart 2021

Inhoud fim-flits

  1. Help deuren en poorten weer te openen!
    Samen met de Museumvereniging, De Zaak Nu en de Nationale Monumentenorganisatie heeft de FIM bij de ministers van OCW, EZS en VWS gepleit voor het veilig openstellen van musea, monumenten en presentatie-instellingen. In de brief stellen we dat dit een afgewogen moment is om de deuren en poorten weer te openen voor het Nederlandse publiek. Het weer openstellen van deze doorstroomlocaties kan op een veilige manier. Zo kan iedereen weer genieten van het culturele kapitaal dat van ons allemaal is!
    Lees de brief hier
  2. Manifest 2021: “Erfgoed bouwt aan de toekomst
    Monumenten en erfgoed vertellen ons wie we zijn en waar we thuishoren. Ze voegen waarde toe aan onze leefomgeving en verbinden onze samenleving. Het behoud van dit erfgoed vraagt om een solide financiële basis. De FIM komt daarom in haar manifest “Erfgoed bouwt aan de toekomst” met 10 concrete aanbevelingen voor nieuw regeringsbeleid.
    Klik hier voor het Manifest en de bijbehorende toelichting

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!