FIM-Flits 20 maart 2021

Inhoud fim-flits

 1. Lunchlezing RCE over erfgoed en corona
  De RCE wilde weten hoe de erfgoedsector er na een jaar coronamaatregelen eraan toe is. Daarom gaf Martine van Lier op 9 maart op verzoek van de RCE een lunchlezing voor zo’n 160 RCE-medewerkers. Zij ging daarbij in op de praktische en sociale ervaringen met het aanpassen van je organisatie aan de coronabeperkingen, maar ook op de financiële en strategische uitdagingen die deze nieuwe situatie met zich meebrengt. Gaan we bezuinigen of innoveren, gaan we nieuwe paden bewandelen? Welke routes kiezen we naar een nieuwe toekomst? Met wie doen we dat samen? In elk geval heeft de coronacrisis ons geleerd dat samenwerken loont, ook met de RCE.
  Bekijk de presentatie hier
 2. FIM overlegt met Nationaal Restauratiefonds
  De FIM heeft in het halfjaarlijkse overleg met het Nationaal Restauratiefonds benadrukt dat er door de goede samenwerking vorig jaar veel is bereikt. Het is belangrijk om dit voort te zetten ook naar het nieuwe kabinet en te kijken wat er nog verbeterd kan worden. Het Restauratiefonds kon zich goed vinden in het FIM-Manifest en de Toelichting. FIM en Restauratiefonds gaan samen kijken hoe de woningbouwopgave gecombineerd kan worden met erfgoed, herbestemming en financieringsmogelijkheden. Wordt vervolgd.
 3. Evaluatierapport SIM
  Het definitieve eindrapport van de evaluatie van de SIM-regeling is aangeboden aan het ministerie van OCW. De FIM beraamt zich nu op een reactie op het rapport en in de eerstvolgende FIM-flits zullen we uitgebreid ingaan op de inhoud van de evaluatie. De belangrijkste aanbeveling is al geheel in lijn met het FIM standpunt; de SIM-regeling is van zeer grote waarde en er is geen reden om te twijfelen aan het continueren van de regeling.
  Klik hier om het rapport te lezen
 4. Verkiezingen: warm hart voor erfgoed
  De uitslag van de verkiezingen is nu in hoofdlijnen bekend. Nu de Kabinetsformatie op de agenda staat hopen we dat het nieuwe Kabinet een warm hart heeft voor erfgoed, cultuur en duurzaamheid. Het FIM-Manifest en de Toelichting zijn naar alle fracties, relevante ministeries en naar onze netwerkcontacten verstuurd. Ook het Erfgoedplatform van Kunsten’92 heeft een gezamenlijke brief opgesteld met de inbreng van de erfgoedsector voor het regeerakkoord 2021. Hierin onderschrijft het Erfgoedplatform het FIM-Manifest en de IPO Uitvoeringsagenda Erfgoed en stuurt deze mee naar de geadresseerden. Het Erfgoedplatform voegt aan ons verzoek om €70 miljoen nog €25 miljoen toe, met een korte toelichting en een inleiding, die weer aansluit bij het FIM-Manifest.
  Klik hier om de inbreng voor het regeerakkoord 2021 te lezen
 5. Webinar “Denken in kansen: perspectief na corona”
  Op 25 maart om 15:00 vindt het 3ewebinar plaats dat NMo NU, Pieterskerk Leiden, ErfgoedAcademie, Restauratiefonds en FIM samen organiseren. Het 1e webinar ging over de Opengestelde Monumentenlening, het 2ewebinar over het zicht krijgen op je financiële situatie in deze coronacrisis. Het 3e webinar gaat over het denken in kansen: Overdenk je andere activiteiten of een nieuw verdienmodel? Welke hulpmiddelen zijn er om een realistisch perspectief te ontwikkelen op een financieel gezonde toekomst na de crisis? Meld je aan door een mail te sturen naar info@nationalemonumentenorganisatie.nl
  Bekijk hier de flyer!

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!