Opengestelde Monumenten Lening verlengd

Minister OCW verlengt de Opengestelde Monumenten Lening tot eind 2021

Minister van Engelshoven van OCW heeft besloten de Opengestelde Monumenten Lening toch ook nog in het 4e kwartaal van 2021 beschikbaar te stellen. Dat geeft rugdekking aan eigenaren van opengestelde monumenten, die nog niet op het niveau van exploitatie zitten van voor de coronacrisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor organisaties die lijden onder terugval van toerisme, congressen en evenementen, maar ook voor veelal kleinere organisaties die om moeten schakelen naar een nieuwe werkelijkheid.

De FIM heeft met de resultaten van de 2e enquête laten zien dat 30% van de erfgoedorganisaties zich toch nog zorgen maakt en dat 2/3 deel daarvan aangeeft dat de gevolgen ingrijpend kunnen zijn als de steun volledig stopt.

Klik hier om de brief van de FIM aan de minister te lezen

Klik hier om het debat terug te kijken

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!