FIM-reactie op 2e enquête naar gevolgen coronacrisis

FIM-reactie op 2e enquête naar gevolgen coronacrisis

Onlangs heeft de FIM een 2e enquête uitgezet naar de gevolgen van de coronacrisis voor de erfgoed- en monumentensector. De resultaten zijn ondertussen geanalyseerd en de FIM constateert dat voor 20% van de ondervraagde organisaties de zorgen nog niet voorbij zijn. Er blijft steun nodig voor twee groepen binnen de erfgoedsector:

  1. De organisaties die lijden onder terugval van toerisme, congressen en evenementen;
  2. De veelal kleinere organisaties die moeite hebben om te schakelen naar een andere werkelijkheid. 

De FIM pleit dan ook voor een verlenging van de Opengestelde Monumentenlening (OML) met nog een vierde kwartaal. Wij hopen dat de minister van OCW zich hiervoor sterk wil maken. Want dankzij de generieke steunmaatregelen én de OML kijkt 80% van de organisaties weer positief naar de toekomst. Waarvoor nogmaals grote dank!

Klik hier voor de belangrijkste resultaten en conclusies uit de 2e enquête en de reactie van de FIM hierop.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!