FIM stelt schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer over de SIM

FIM stelt schriftelijke vragen aan de tweede kamer over de SIM

 Namens de gehele monumentensector maakt de Federatie Instandhouding Monumenten zich grote zorgen over de toenemende tekorten op de SIM. De SIM vormt de basis van het financiële monumentenbestel in Nederland: door goed onderhoud blijven de bouwkundige staat van rijksmonumenten en de investeringen van het rijk en de particulieren uit de afgelopen decennia geborgd. De Minister van OCW geeft in haar brief van 8 juli j.l. weliswaar een doordachte uitleg van het tekort, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Structureel is er een tekort van 20 miljoen euro per jaar. Over 2021 is het tekort zelfs meer dan 41 miljoen euro!

Op 24 september staat er een schriftelijk overleg gepland over de evaluatie van de SIM en de beleidsreactie van de Minister daarop. De FIM heeft een aantal vragen gestuurd naar de Kamerleden van de vaste commissie van OCW. In een notendop is dit ons pleidooi: om eenmalig extra middelen vrij te maken om de overvraag van 2021 te compenseren. Met een extra incidenteel budget voor 2021 van 20 miljoen euro krijgen waarschijnlijk 75% (150 van de 190) van de afgewezen monumenten alsnog een toewijzing, waaronder veel kerken, groene monumenten en iconische wederopbouwgebouwen. Daarnaast roepen wij de minister op om met spoed de SIM-aanvraagronde 2022 beter te faciliteren, zodat er volgend jaar minder afwijzingen om budgettaire redenen zullen zijn.

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!