Verkiezingsprogramma’s 2023

Heeft u al alle verkiezingsprogramma’s gelezen? Nee? De FIM wel!

Alle programma’s (voor zover al beschikbaar) zijn geanalyseerd middels een aantal zoektermen.

Van de zoekresultaten zijn diverse zinnen uit het verkiezingsprogramma in een schema gezet, met verwijzing naar de pagina’s in het programma.

Ook is bijgehouden hoe vaak de zoekterm voorkomt in de teksten. En, om dat een beetje eerlijk te kunnen vergelijken, is ook genoteerd hoe lang de verkiezingsprogramma’s zijn. Tenslotte: in een programma met 231 pagina’s kan meer worden opgenomen dan in een programma van 28 pagina’s.

Wilt u de programma’s zelf nog even goed doorlezen? Bijvoorbeeld de standpunten over erfgoed, cultuur of landschap? Dan zijn ook de directe links naar de verkiezingsprogramma’s in het schema opgenomen. (Voor zover alle links beschikbaar waren op moment van analyseren.)

Aangezien programma’s nog wijzigen: van concept naar definitief bijvoorbeeld, zullen we de komende weken de linkjes af en toe nalopen en updaten waar nodig.

Update per 20/11:
Analyse verkiezingsprogramma’s 2023

Kieswijzer Verkiezingen

STEM ERFGOED!

http://www.erfgoedpamflet.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!