FIM-Flits 6 oktober

Beste leden

In deze flits een terugblik op het Commissiedebat Erfgoed van afgelopen woensdag 4 oktober en een belangrijke Save the Date!

ERFGOEDDEBAT 4 OKTOBER

Afgelopen woensdag vond het commissiedebat Erfgoed plaats in de Tweede Kamer. Dit was het eerste commissiedebat over Erfgoed onder de huidige regering, terwijl het kabinet inmiddels alweer demissionair is.

Door deze status is de politieke daadkracht van staatssecretaris Uslu en de huidige Tweede Kamer uiteraard beperkt. Dat was ook te merken aan het debat; aandachtspunten die de FIM naar voren heeft gebracht over structurele verhoging van de SIM of structurele prijs-loonbijstellingen op de monumentensubsidies worden doorgeschoven naar het volgende kabinet en zijn dan ook niet behandeld in de commissie. 

De volledige reactie vanuit de FIM is hier terug te lezen:
https://fimnederland.nl/actualiteit/commissiedebat-erfgoed-4-oktober/

Save the Date: 1 november ALV

Op 1 november is het tijd voor de Algemene Ledenvergadering. We vergaderen in Maassluis. Meer informatie over de tijden, adres, agenda en aanmelding komt spoedig uw kant op. We hopen met een groot aantal leden bijeen te komen om de monumentale kwesties door te nemen, gedachten, contacten en ideeën te wisselen en elkaar weer het echt te zien. 

ERFGOEDPAMFLET: RIJKSEDITIE

Het was ook al vermeld in de vorige Flits, maar er is een nieuw Erfgoedpamflet! Het vorige pamflet sloeg op de Provinciale Staten, en nu is er de aandacht voor de verkiezingen in november.

In opmaat naar het nieuwe kabinet hebben het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de FIM het Erfgoedpamflet opgesteld, met daarin concrete handvatten hoe erfgoed en de erfgoedsector kunnen bijdragen aan een oplossing voor de verschillende maatschappelijke opgaven. Erfgoed speelt een belangrijke rol in de ruimtelijke ontwikkeling van ons land en draagt op verschillende manieren bij aan de grote opgaven voor ons land. Een goede borging en financiering van erfgoed binnen het stelsel blijft, ook voor de komende periode, cruciaal.

Lees op de website Erfgoedpamflet.nl meer over opgaven, gewenste acties en concrete voorbeelden in zes domeinen: Woningbouw | Energietransitie | Landbouwtransitie | Klimaatadaptatie | Bereikbaarheid en mobiliteit | Leefbaarheid 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!