FIM-Flits 14 juli

In de FIM-Flits van 14 juli 2023:

1. In Memoriam: Peter Breukink
2. Erfgoedpamflet: De Rijkseditie!
3. Bestuursvergadering 5 juli
4. Interview met FIM-voorzitter Eefje van Duin
5. Open Monumentendagen


1. In Memoriam: Peter Breukink

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons oud-bestuurslid Peter Breukink.

Peter was de eerste voorzitter van de Federatie Instandhouding Monumenten, bij de start in 2009.

Een aimabele man, met een gulle lach en een heldere, maar zeker ook vooruitstrevende, visie op de instandhouding van ons erfgoed.

Een verbinder pur sang.

Wij, en het gehele erfgoedveld, zullen hem missen.


Op de foto ziet u een van de unieke projecten van Stichting Oude Groninger Kerken, waar Peter Breukink 32 jaar directeur is geweest, het project ‘Feest! in Oost en West.’

Sinds 2020 is de toren van de kerk in Garmerwolde te bezoeken als verticaal museum met spectaculair vormgegeven interieur. Tijdens de route door de toren ontdek je acht presentaties van feesten uit de christelijke en islamitische traditie. Elk weekend geopend voor publiek. Een absolute aanrader!

https://www.kerkgarmerwolde.nl/

2. ERFGOEDPAMFLET: DE RIJKSEDITIE!

WAT MAG ER VOLGENS U NIET ONTBREKEN IN HET ERFGOEDPAMFLET?

Het kabinet is gevallen: er komen weer verkiezingen aan. 
In de tussentijds bereiden de partijen zich voor op nieuw programma’s, straks een nieuwe coalitie, nieuwe termijnen, dat terwijl Nederland aan alle kanten ‘in verbouwing’ is.

Wij willen opnieuw benadrukken dat de bestaande kwaliteit van onze leefomgeving ons ankerpunten geeft voor de toekomst! Hoog nodige houvast in deze transitie van Nederland. Waar we kunnen zal de FIM input leveren. 

Wat mag volgens u niet ontbreken in het erfgoedpamflet: de rijkseditie?

En in de tussentijd roepen we op: “Regeer vooral door: kijk naar het hele erfgoedstelsel, het hele spectrum van erfgoedzorg in ons land, en zorg ervoor dat niets of niemand tussen wal en schip valt!”

www.erfgoedpamflet.nl

 

3. BESTUURSVERGADERING 5 JULI

Afgelopen 5 juli was er een FIM-bestuursvergadering. Het plan was om richting Assen te gaan en de vergadering te combineren met een bezoek aan Huis Overcingel, dat op dit moment gerestaureerd wordt. Onze veiligheidsschoenen waren allemaal netjes geregeld, maar Storm Poly gooide roet in het eten.

Ondanks het stranden van een aantal bestuursleden op de verschillende stations is het gelukt om er een geslaagde digitale vergadering van te maken. Onderwerpen van gesprek waren natúurlijk het uitgestelde Commissiedebat Erfgoed, de FARO en de gesprekken over de stelselwijziging. Daar in een later bericht meer over. 

 

4. INTERVIEW MET FIM-VOORZITTER

 

EEFJE VAN DUIN


Onze voorzitter Eefje van Duin werd onlangs geïnterviewd voor de Erfgoedstem. In het artikel gaat ze in op de veranderingen in het veld, het belang van erfgoed maar ook hoe oplossingen te vinden voor de uitdagingen en problemen waar de sector mee te maken heeft. 

”Met een breed georiënteerde achterban zorgt de FIM sinds 2009 ervoor dat erfgoed en de behoeften van de sector geagendeerd worden. “Blijven monitoren en evalueren is daarin heel belangrijk. We proberen goed in te spelen op thema’s die bij de politiek al hoog op het lijstje staan. Met een integrale aanpak kunnen we niet alleen erfgoed behouden, maar ook andere maatschappelijke uitdagingen te lijf gaan.”

Het volledige artikel is hier te lezen. 

 

5. OPEN MONUMENTENDAG 2023

 

Om alvast in de agenda te zetten: beleef en ontdek monumenten, tijdens het Open Monumentendag weekend op zaterdag 9 en zondag 10 september. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op www.openmonumentendag.nl.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!