FIM-Flits 17 november

BESTE FIM-LEDEN,

Het zijn drukke dagen in de Nederlandse Monumentenwereld.  In de afgelopen weken zijn er voor de FIM een aantal belangrijke momenten geweest zoals onze ALV, het Monumentencongres en het Collectieve Creatieve Cultuurdebat. Tevens kijken we in deze flits naar de toekomst – de verkiezingen staan voor volgende week op het programma. Weet u nog niet waar u op moet stemmen? Geen zorgen, de FIM heeft het uitgezocht en op een rijtje gezet. 

Terugblik ALV 1 november

Op 1 november hadden we onze najaars-ALV in het prachtige Gemeenlandshuis in Maassluis. FIM-penningmeester Isja Finaly (zie foto) gaf ons na binnenkomst een rondleiding door het huis met de mooiste trap van Nederland. 

Inhoudelijk spraken we over aanpassingen aan de statuten, er werd vastgesteld door de aanwezige leden dat onze voorzitter Eefje van Duin en gewaardeerde bestuursleden Annelies van der Kolk en Frank Migchielsen mogen aanblijven voor de komende bestuursperiode. Uiteraard kwamen ook andere onderwerpen waar de FIM zich hard voor maakt, zoals de stelselwijziging, op de agenda voorbij. 

Martine van Lier vertelde tijdens de afsluitende lunch het verhaal van het project Stadshaven Maassluis, dat mede tot stand kwam vanwege de Erfgoed Deal. Deze presentatie krijgt u met de notulen meegestuurd. 

NATIONAAL MONUMENTENCONGRES


Op 9 november stond het Nationale monumentencongres op de agenda. Het was stijf uitverkocht, dus genoeg mensen om gedachten mee te wisselen. Na een plenair gedeelte waren er een aantal inspirerende deelsessies. We kijken terug op een succesvol congres, en zetten het alvast voor volgend jaar in onze agenda. 

We hebben in eerdere flitsen al gedeeld dat ook de prijsuitreiking voor monumententalent van het jaar tijdens het congres zou plaatsvinden. And the winner is *tromgeroffel*:Valery Eshuis, van harte gefeliciteerd! Ook runners-up Sem de Paauw en Karlijn de Wild verdienen een eervolle vermelding. Meer informatie en het juryrapport kunt u hier vinden. 

HET COLLECTIEVE CREATIEVE CULTUURDEBAT

Afgelopen woensdag (15 november) was het Creative Culture Debat in Tivoli (Utrecht). Het debat – georganiseerd door partijen uit de brede culturele, creatieve en erfgoedsector – tussen verschillende (kandidaat) kamerleden had als speerpunt het onbenutte potentieel en de rol van de sector in onze maatschappij. Het werd geopend door onze voorzitter Eefje van Duin (zie foto). 

Voorafgaand aan het debat was er een gesprek met demissionair staatssecretaris Uslu over de thema’s van haar beleid in de afgelopen kabinetsperiode. 

Het debat is vanaf maandag 20 november terug te zien. Voor meer informatie kunt u terecht bij Kunsten ’92.

VERKIEZINGEN

Het is u waarschijnlijk en hopelijk niet ontgaan, maar woensdag 22 november zijn er verkiezingen. Heeft u al alle verkiezingsprogramma’s gelezen? Nee? De FIM wel!

Alle programma’s zijn geanalyseerd middels een aantal zoektermen.Van de zoekresultaten zijn diverse zinnen uit het verkiezingsprogramma in een schema gezet, met verwijzing naar de pagina’s in het programma.

Aangezien programma’s wellicht nog wijzigingen in de laatste momenten voor we naar de stembus gaan zullen we de komende dagen de linkjes af en toe nalopen en updaten waar nodig.

De analyse is terug te vinden via onze website. Wilt u ze in groter formaat hebben? Stuur dan een mailtje naar onze ambtelijk secretaris Paul de Jong (info@fimnederland.nl)

Stem erfgoed! www.erfgoedpamflet.nl 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!