Hoofdlijnenbief cultuur 2022 ‘Herstel, vernieuwing en groei’

HOOFDLIJNENBRIEF CULTUUR 2022 ‘HERSTEL, VERNIEUWING EN GROEI’

Volgend jaar komt er structureel 170 miljoen euro extra bij voor cultuur volgens de hoofdlijnenbrief die Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu afgelopen maandag aan de kamer aanbood.

In de brief presenteert Uslu haar herstelplan voor de culturele sector en een nadere uitwerking van het regeerakkoord (waarin ook al het bedrag van 170 miljoen voor de sector was opgenomen). “De komende periode staat in het teken van herstel, vernieuwing en groei”, schrijft Uslu.

Dit jaar gaat er 135 miljoen euro naar de culturele sector, waarvan 122 miljoen wordt gereserveerd voor het herstelplan dat nu middels de brief is bekendgemaakt.
Het herstelplan stelt vijf belangrijke doelen:

 1. De herstart van de culturele sector bevorderen;
 2. De markt versterken;
 3. Ondersteunen van (jonge) makers;
 4. Cultuur voor en door jongeren bevorderen;
 5. Innovatie verder helpen.

Er is in het herstelplan betrekkelijk weinig geld uitgetrokken voor de arbeidsmarkt, maar daarvoor volgt later (op Prinsjesdag) nog een uitgewerkt plan.

Dit klinkt allemaal prachtig, maar wat betekent dit nu voor de erfgoedsector, op zichzelf en als onderdeel van de bredere cultuursector?

 • Binnen het herstelplan is benoemd dat er specifieke erfgoedregelingen komen, via het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, om jonge erfgoedprofessionals werkervaringsplekken te bieden en jonge starters in te zetten bij erfgoedorganisaties.

Daarnaast is (gebouwd) erfgoed terug te vinden in het tweede deel van de brief (een verdere uitwerking van het coalitieakkoord):

 • In de brief is opgenomen dat de positie van erfgoed (boven en onder de grond) wordt versterkt bij grote (ruimtelijke) transities: ook één van de speerpunten van de FIM!
 • Rijksmonumenten zonder woonfunctie kunnen gebruik gaan maken van de investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed via RVO (lees hier verder).
 • Er wordt gekeken hoe monumenten kunnen worden opgenomen in het Nationaal Isolatieprogramma.
 • Dit jaar worden de subsidies voor rijksmonumenten in het aardbevingsgebied van Groningen nog voortgezet.
 • Het Molenfonds wordt in 2022 extra ondersteund.
 • De Woonhuisregeling zal in de huidige vorm tot 2024 worden verlengd om eigenaren voor onderhoud aan hun woonhuismonument zekerheid te geven.

Opvallend is dat de staatssecretaris schrijft dat ze de komende maanden zal verkennen hoe kwaliteit, samenhang en stabiliteit binnen het stelsel van monumentenzorg kunnen worden versterkt en vernieuwing vorm kan krijgen. Dit zal tegen het einde van het jaar middels een brief aan de Kamer worden gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de beleidsreactie op het advies ‘Archeologie bij de tijd’ met betrekking tot het archeologiestelsel.

Wilt u de gehele brief lezen? U vindt deze hier.

De FIM blijft in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een vinger aan de pols te houden tijdens de verkenning van het monumentenzorgstelsel. Daarin zullen wij zeker ook ú sterk vertegenwoordigen en gaan voor onze (tien) speerpunten uit onder andere ons manifest ‘Erfgoed bouwt aan de toekomst’.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!