FIM-input Commissiedebat Erfgoed 4 oktober

Op 4 oktober vergadert de Tweede Kamer over het erfgoedbeleid, waarbij een aantal belangrijke dossiers voor de erfgoedsector op de agenda staan. Voor dit uitgestelde commissiedebat van 21 juni hebben wij destijds stukken toegestuurd. Met een demissionair kabinet en Tweede Kamerverkiezingen op komst is de politieke slagkracht van de staatssecretaris en de Kamer beperkt.

Toch willen wij nogmaals de belangrijkste punten onder de aandacht brengen; deze zijn opgesteld met een aantal van de partners uit het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. Inmiddels heeft de staatssecretaris antwoord gegeven op 107 Kamervragen, waaronder ook op een aantal van de FIM-vragen uit juni. Onderstaande punten behoeven wat ons betreft meer toelichting of uitwerking van de staatssecretaris.

  1. Basis op orde
  2. Kwetsbaarheid grote monumenten
  3. Ambtelijk capaciteitsgebrek
  4. Erfgoed beschermingsregimes voor álle soorten erfgoed

 

De FIM staat Kamerleden graag te woord om het commissiedebat Erfgoed voor te bereiden.

De volledige brief van de FIM kunt u hier lezen: Aandachtspunten erfgoed 4 okt 2023

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!