Input erfgoedveld provinciale verkiezingen

Erfgoed als uitgangspunt

Dat is wat wij, meer dan 50 erfgoedorganisaties verenigd in de Federatie Instandhouding Monumenten en het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, aan bestuurders, politici en beleidsmakers in de provincies willen meegeven. De zorg voor ons erfgoed is een basistaak. De provincie heeft hierin een spilfunctie.

 

De provincie staat voor de taak vorm te geven aan de grote opgaven die Nederland kent. De transitie van ons land vraagt een regierol van de overheid. Erfgoed komt in al die opgaven naar voren. Het vormt het vertrekpunt van ruimtelijk beleid, het staat voor de identiteit van uw provincie, het draagt bij aan de leefbaarheid voor ons als inwoners.

In het pamflet ‘Erfgoed als uitgangspunt’ kunt u lezen hoe erfgoed en de erfgoedsector kunnen bijdragen aan een oplossing voor deze grote uitdagingen. Het is nù aan de provincies om in de nieuwe coalitieakkoorden verder inhoud en vorm te geven aan een sterk erfgoedbeleid! Klik op onderstaande link voor de website Erfgoedpamflet of download de pdf-versie.

Wij vragen onze leden en hun achterban dit pamflet onder de aandacht te brengen van (toekomstige) statenleden, gedeputeerden en provinciale ambtenaren. Samen zorgen we voor een sterk geluid!

 www.erfgoedpamflet.nl 

PDF-versie (8 maart 2023) van het pamflet: K92_FIM_pamflet2023

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!