FIM-Flits 29 november 2022

Inhoud FIM-Flits

  1. Nieuwe voorzitter FIM: Eefje van Duin

Op de najaars-ALV van 16 november is Eefje van Duin door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van de FIM en tot ons plezier unaniem benoemd. Eefje was hiervoor secretaris van de FIM, deze functie wordt overgenomen door Nicole Bakker. Annelies van der Kolk is benoemd tot vicevoorzitter. 

Eefje is naast voorzitter van de FIM onder andere Directeur-bestuurder bij de Monumentenwachten Drenthe, Flevoland, Fryslân & Overijssel en Voorzitter Raad van Toezicht Bond Heemschut. De FIM wenst Eefje veel succes en plezier in het voorzitterschap!

        2. Wetgevingsoverleg cultuur Tweede Kamer – 14 november 

Maandag 14 november jl. voerde de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg Cultuur met Staatssecretaris Uslu. Het kabinet investeert deze periode 170 miljoen euro extra in cultuur, voor blijvende en structurele investeringen in de sector. In aanloop naar dit WGO heeft de FIM bij de Tweede Kamerleden een aantal belangrijke aandachtspunten voor erfgoed en monumentenzorg onder de aandacht gebracht, zoals het tekort op de SIM, het inzetten van erfgoed voor maatschappelijke opgaven, het bevorderen van vakmanschap en de herbestemming van monumenten.

In haar Meerjarenbrief kondigde de staatssecretaris al enkele maatregelen aan om een aantal van bovengenoemde zorgen op te lossen. Zoals de verhoging van het SIM-plafond met 20 miljoen euro per jaar t/m 2025 en de voortzetting van het programma Erfgoed Deal tot einde 2025. Over beide voorstellen is de FIM uiteraard zeer te spreken. 

Lees hier het uitgebreide verslag van het wetgevingsoverleg op de FIM-website.

        3. Voor de boeg – Martine van Lier

“Voor de boeg; Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht”, zo heet het boek dat de provincie Utrecht liet schrijven door Martine van Lier van de Erfgoedkwartiermakers Coöperatie en inmiddels oud-voorzitter van de FIM.

Maritiem erfgoed behoort tot ons oudste erfgoed. Het laat zien hoe we al eeuwen leven in een deltalandschap en hoe flexibel is omgegaan met een veranderende leefomgeving en een wispelturig klimaat. Dat heeft ook voor een duurzame toekomst betekenis. Denk maar aan initiatieven voor zeilende passagiers- en vrachtvaart of duurzaam recreëren met trekschuiten getrokken door paarden. Op bewoonde schepen vind je tal van innovaties, zoals water-water-warmtepompen, thermische zonnepanelen en zeezout-batterijen.

Klik hier voor de website van Voor de boeg

        4. FIM-ALV 16 november

Woensdag 16 november jl. vond de najaars-alv van de FIM plaats op Recreatielandschap Rosenboom te Benshop. Naast de aanstelling van Eefje van Duin als voorzitter, Nicole Bakker als secretaris en Annelies van der Kolk als vice-voorzitter, kijken we terug op een vruchtbare vergadering. Ewoud van Arkel van Agrarisch Erfgoed Nederland opende de vergadering met een introductie op AEN en de huidige staat van agrarisch erfgoed in Nederland. Daarnaast stelde Rolf van der Mark van het nieuwe FIM-lid LVBHB – Het Historisch Bedrijfsvaartuig zijn organisatie voor en presenteerde Hans Boogert, de nieuwe voorzitter van de Vakgroep Restauratie, het rapport Kwaliteit in de monumentenketen. De vergadering werd afgesloten met een lunch en rondleiding over het terrein met onder andere de Utrechtse Boerderij van het jaar 2016.

Bovenal wil de FIM Martine van Lier bedanken voor drie jaar toegewijd en deskundig voorzitterschap. Martine blijft gelukkig onderdeel van het bestuur als dossierhouder strategie, dus we zijn haar kennis en passie niet kwijt.

        5. Vacatures Erfgoed Deal

In verband met de heugelijke verlenging van de Erfgoed Deal zijn er twee vacatures. Erfgoed Deal is voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2025 op zoek naar een Adviseur/netwerker Archeologie voor 8 uur in de week en een Programmaleider voor 20 uur in de week.  De deadline voor sollicitanten is 5 december 2022.

Voor meer informatie over de Erfgoed Deal kunt u terecht op de website www.erfgoeddeal.nl.

Klik hier voor de vacature van adviseur-netwerker (8 uur per week)

Klik hier voor de vacature van programmaleider (20 uur per week)

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!