FIM-Flits 2 juni

Inhoud fim-flits

 1. Reactie FIM op het eindrapport DSP-Groep Beleidsdoorlichting Erfgoed

  Het Ministerie van OCW heeft in 2022 het eindrapport Beleidsdoorlichting Erfgoed laten opstellen door beleidsonderzoeksbureau DSP-Groep. Het eindrapport is een doorlichting van drie onderdelen: de periodieke beleidsdoorlichting, de evaluatie van de Erfgoedwet en de Erfgoedbalans. Op 21 juni wordt dit rapport besproken in de Tweede Kamer in het Commissiedebat Erfgoed. De FIM heeft een brief geschreven aan staatssecretaris Uslu waarin aandacht wordt gevraagd voor een aantal belangrijke aspecten die nu onvoldoende worden behandeld in het DSP-rapport.

  De brief is hier te lezen.

 2.  Aftrapsessie evaluatie Stelsel Instandhouding Monumenten

  Afgelopen 12 mei vond er een aftrapsessie plaats om het financieringsstelsel van de  monumentenzorg, waaronder ook de Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten (SIM) valt, te evalueren. De bijeenkomst was op initiatief van OCW en in overleg met de FIM georganiseerd op het kantoor van Hendrick de Keyser in Amsterdam. Het idee van de sessie was om in een open gesprek te ontdekken wat we als sector willen behouden, wat de knelpunten zijn en op welke onderdelen het stelsel beter kan functioneren, vanuit de optiek van de FIM-achterban. De FIM gaat in het najaar per deelsector een vervolgsessie organiseren waarin meer in detail en sectorspecifiek de noden en wensen met betrekking tot het financieringsstelsel zullen worden besproken.

  Een uitgebreider verslag is hier te lezen. 

 3.  ALV 26 april 2023

  Op woensdag 26 april 2023 vond de ALV van de FIM plaats in korenmolen de Windhond te Soest. Niet geheel toevallig, want Vereniging De Hollandsche Molen viert dit jaar haar 100-jarige bestaan. FIM-bestuurslid Nicole Bakker is ook directeur van De Hollandsche Molen, en ze gaf ons een korte introductie over de plek. Na een welkomstwoord van voorzitter Eefje van Duin en het voorstellen van de nieuwe ambtelijk secretaris Paul de Jong was het tijd om ter zake te gaan.

  De kascommissie gaf online een toelichting op de controle die ze hebben gedaan, en gaven het advies aan de leden van de ALV hun decharge te verlenen aan het FIM-bestuur. Dit werd gedaan en ook de jaarrekening 2022 werd  akkoord verklaard. Isja Finaly (penningmeester) en Eefje van Duin (voorzitter) werden tevens door de leden herbenoemd. Ook mogen we een nieuw lid verwelkomen – Stichting Cocari II uit Bonaire heeft zich aangesloten bij de FIM, van harte welkom!

  Daarna volgde een workshop onder begeleiding van Jephta Dullaart en Martine van Lier. De leden werden gevraagd mee te denken en input te geven bij een SWOT-analyse. Wat zijn de interne en externe dreigingen en kansen voor de sector? Belangrijke vragen hebben recht op goede input en discussie, en die kwam er.

  Na afloop werd er geluncht en voor wie wilde was er mogelijkheid tot een rondleiding in de monumentale korenmolen. De FIM dankt alle aanwezige leden voor hun input en gezelschap, en we zien elkaar weer in november. 

 4. Bestuursvergadering 24 mei

   

  Op 26 mei kwam het bestuur van de FIM digitaal bijeen voor de bestuursvergadering. 

  De aftrapsessie van de evaluatie van de SIM (zie ook punt 2) kwam uitgebreid ter sprake, en natuurlijk het aanstaande kamerdebat op 21 juni over de Erfgoedwet. Verder werd er ingegaan op de BOM (Breed Overleg Monumenten) van 13 april, de status van de FARO en het nieuwe visiedocument van de FIM. Er is genoeg te doen en te bespreken, en het bestuur komt weer bijeen op 5 juli in het prachtige Assen. 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!