FIM-Flits 29 november 2022

INHOUD:
1. Nieuwe voorzitter FIM: Eefje van Duin
2. Wetgevingsoverleg cultuur Tweede Kamer – 14 november
3. Voor de boeg – Martine van Lier
4. FIM-ALV 16 november
5. Vacatures Erfgoed Deal

FIM-Flits 11 oktober 2022

INHOUD:
1. Vrijkaarten Nationaal monumentencongres
2. Online enquête financiële situatie monumentensector
3. Rectificatie video kennismakingsbezoek staatssecretaris Uslu

FIM-Flits 5 september 2022

INHOUD:
1. FIM-reactie evaluatie Erfgoedwet
2. Video kennismakingsbezoek staatssecretaris Uslu
3. Save the date: Najaars ALV – 16 november

Kennismakingsbezoek staatssecretaris Gunay Uslu

Staatssecretaris Gunay Uslu schreef twee uur lang geïnspireerd mee tijdens het kennismakingsbezoek aan de erfgoed- en monumentensector. Foto: Jurriaan Hoefsmit. FIM Organiseert voor staatssecretaris Gunay uslu kennismaking met erfgoed- en monumentensector Staatssecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu, was op 8 juni in Haarlem voor een uitgebreide kennismaking met de erfgoed- en monumentensector. Zij was daar […]

Hoofdlijnenbief cultuur 2022 ‘Herstel, vernieuwing en groei’

HOOFDLIJNENBRIEF CULTUUR 2022 ‘HERSTEL, VERNIEUWING EN GROEI’ Volgend jaar komt er structureel 170 miljoen euro extra bij voor cultuur volgens de hoofdlijnenbrief die Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu afgelopen maandag aan de kamer aanbood. In de brief presenteert Uslu haar herstelplan voor de culturele sector en een nadere uitwerking van het regeerakkoord (waarin […]

FIM-Flits 8 april 2022

INHOUD:
1. Nieuwe datum ALV: maandag 29 juni
2. Brief voortzetting Erfgoed deal
3. Herstelplan erfgoed & werkbezoek staatssecretaris
4. Kennismaking Raad voor cultuur
5. Nieuwe ambtelijk secretaris

Oproep voortzetting Erfgoed Deal

Eind maart heeft de FIM namens de maatschappelijke partners van de Erfgoed Deal een brief gestuurd over verlenging van de Deal naar de staatssecretaris van Cultuur en Media.

Gezamenlijk Erfgoedpamflet

Dit pamflet laat gemeentelijke politici zien welke rol erfgoed kan spelen bij de grote uitdagingen die ook in de komende bestuursperiode op gemeenten afkomen.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!