Reactie op Hoofdlijnenakkoord

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) heeft gereageerd op het onlangs door de fracties PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord. Hieronder leest u onze volledige reactie.

FIM-Flits 23 april

Inhoud:
1. Reminder: ALV 24-04-2024
2. Symposium: ‘De Omgeveing van het Monument’
3. Commissiedebatten
4. Enquête: Evaluatie Woonhuissubsidie
5. Reactie AWN op beleidsstuk RCE

FIM-Flits 12 april

Inhoud:
1. Tussenrapportage
2. In gesprek met het Nationaal Restauratiefonds
3. Casus: Museum Prinsenhof Delft
4. Belangenbehartiging in Den Haag
5. Reminder: ALV 24 april

Brief aan de Informateur

Vanwege de vorming van het nieuwe kabinet en een wisseling van de wacht van Kamerleden is het belangrijk dat de FIM zich inzet om erfgoed opnieuw op de politieke agenda te krijgen. Hoe doen we dit? Onder andere is deze week een brief gestuurd naar de informateur en onderhandelaars van een nieuw kabinet. In deze brief, […]

FIM-Flits 8 maart

Inhoud:
1. Lidmaatschap OFL
2. Uitstel DUMAVA
3. Start Programma Erfgoed & Overheid
4. Aanvraag Woonhuissubsidie

Persbericht aanpassing WWS

Persbericht: Aanpassing WWS Erfgoedorganisaties zijn zeer bezorgd over de voorgenomen wijzigingen van de puntentelling voor de huren van monumenten. Minister De Jonge wil het woningwaarderingsstelsel WWS aanpassen in het kader van de voorgestelde Wet Betaalbare Huur. Toekomstige huren van rijksmonumentale woonhuizen dalen door de voorstellen van minister De Jonge van BZK dusdanig, dat onderhoud, renovatie […]

FIM-Flits 9 februari

Inhoud:
1. Petitie LandschappenNL
2. Rondetafelgesprek Restauratieopgave
3. Oproep: Website check

Brievenoverzicht

Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de vanuit de FIM gestuurde en ontvangen politieke brieven. De pagina wordt geüpdate bij nieuwe zending.
[laatste update: 27/11/2023]

FIM-Flits 19 januari

Inhoud:
1. DUMAVA
2. Omgevingswet
3. Belangenbehartiging 2024
4. Verzoek: Vergaderlocatie

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!