Kennismakingsbezoek staatssecretaris Gunay Uslu

Staatssecretaris Gunay Uslu schreef twee uur lang geïnspireerd mee tijdens het kennismakingsbezoek aan de erfgoed- en monumentensector. Foto: Jurriaan Hoefsmit. FIM Organiseert voor staatssecretaris Gunay uslu kennismaking met erfgoed- en monumentensector Staatssecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu, was op 8 juni in Haarlem voor een uitgebreide kennismaking met de erfgoed- en monumentensector. Zij was daar […]

Hoofdlijnenbief cultuur 2022 ‘Herstel, vernieuwing en groei’

HOOFDLIJNENBRIEF CULTUUR 2022 ‘HERSTEL, VERNIEUWING EN GROEI’ Volgend jaar komt er structureel 170 miljoen euro extra bij voor cultuur volgens de hoofdlijnenbrief die Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu afgelopen maandag aan de kamer aanbood. In de brief presenteert Uslu haar herstelplan voor de culturele sector en een nadere uitwerking van het regeerakkoord (waarin […]

Oproep voortzetting Erfgoed Deal

Eind maart heeft de FIM namens de maatschappelijke partners van de Erfgoed Deal een brief gestuurd over verlenging van de Deal naar de staatssecretaris van Cultuur en Media.

Gezamenlijk Erfgoedpamflet

Dit pamflet laat gemeentelijke politici zien welke rol erfgoed kan spelen bij de grote uitdagingen die ook in de komende bestuursperiode op gemeenten afkomen.

Opengestelde Monumenten Lening verlengd

Minister van Engelshoven van OCW heeft besloten de Opengestelde Monumenten Lening toch ook nog in het 4e kwartaal van 2021 beschikbaar te stellen. Dat geeft rugdekking aan eigenaren van opengestelde monumenten, die nog niet op het niveau van exploitatie zitten van voor de coronacrisis.

Eerste resultaten van enquête coronacrisis

Aan het begin van de zomer zette de FIM een tweede enquête uit over de impact van de coronacrisis voor de monumentensector. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Hier volgt alvast een eerste blik op de resultaten, later zal de FIM met een uitgebreide analyse en beleidsreactie naar buiten komen. De enquête is ingevuld door […]

FIM-Netwerkbijeenkomst i.s.m. Programma Erfgoed Deal

Let op! Meldt u aan vóór 25 augustus! Op vrijdagmiddag 3 september van 14.00 tot 17.30 uur organiseren we een FIM-netwerkbijeenkomst met aansluitend een netwerkborrel in de Boskapel in Zeist. Dit keer is de bijeenkomst in samenwerking met het Programmabureau Erfgoed Deal. Deze netwerkbijeenkomst gaat over de mogelijkheden die de Erfgoed Deal als stimuleringsregeling te […]