FIM-Flits 2 juni 2023

Inhoud fim-flits Reactie FIM op het eindrapport DSP-Groep Beleidsdoorlichting ErfgoedHet Ministerie van OCW heeft in 2022 het eindrapport Beleidsdoorlichting Erfgoed laten opstellen door beleidsonderzoeksbureau DSP-Groep. Het eindrapport is een doorlichting van drie onderdelen: de periodieke beleidsdoorlichting, de evaluatie van de Erfgoedwet en de Erfgoedbalans. Op 21 juni wordt dit rapport besproken in de Tweede Kamer […]

Aftrapsessie evaluatie stelsel monumentenzorg

Aftrapsessie evaluatie stelsel monumentenzorg Afgelopen 12 mei vond er een aftrapsessie plaats om het financieringsstelsel van de monumentenzorg, waaronder ook de Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten (SIM) valt, te evalueren. De bijeenkomst was op initiatief van OCW en in overleg met de FIM georganiseerd op het kantoor van Hendrick de Keyser in Amsterdam. Het idee van de […]

FIM-reactie op het eindrapport Beleidsdoorlichting Erfgoed door DSP

FIM-Reactie op het eindrapport beleidsdoorlichting DSP Het Ministerie van OCW heeft in 2022 het eindrapport Beleidsdoorlichting Erfgoed laten opstellen door beleidsonderzoeksbureau DSP-Groep. Het eindrapport is een doorlichting van drie onderdelen: de periodieke beleidsdoorlichting, de evaluatie van de Erfgoedwet en de Erfgoedbalans. Op 21 juni wordt dit rapport besproken in de Tweede Kamer in het Commissiedebat Erfgoed. […]

Input erfgoedveld provinciale verkiezingen

Het pamflet ‘Erfgoed als uitgangspunt’ is gericht aan provinciale bestuurders, politici en beleidmakers. Hoe kunnen erfgoed en de erfgoedsector bijdragen aan de oplossingen voor de grote uitdagingen waar de provincies voor staan? Het is nù aan de provincies om in de nieuwe coalitieakkoorden verder inhoud en vorm te geven aan een sterk erfgoedbeleid!

FIM-Flits 29 november 2022

INHOUD:
1. Nieuwe voorzitter FIM: Eefje van Duin
2. Wetgevingsoverleg cultuur Tweede Kamer – 14 november
3. Voor de boeg – Martine van Lier
4. FIM-ALV 16 november
5. Vacatures Erfgoed Deal

FIM-Flits 11 oktober 2022

INHOUD:
1. Vrijkaarten Nationaal monumentencongres
2. Online enquête financiële situatie monumentensector
3. Rectificatie video kennismakingsbezoek staatssecretaris Uslu

FIM-Flits 5 september 2022

INHOUD:
1. FIM-reactie evaluatie Erfgoedwet
2. Video kennismakingsbezoek staatssecretaris Uslu
3. Save the date: Najaars ALV – 16 november

Kennismakingsbezoek staatssecretaris Gunay Uslu

Staatssecretaris Gunay Uslu schreef twee uur lang geïnspireerd mee tijdens het kennismakingsbezoek aan de erfgoed- en monumentensector. Foto: Jurriaan Hoefsmit. FIM Organiseert voor staatssecretaris Gunay uslu kennismaking met erfgoed- en monumentensector Staatssecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu, was op 8 juni in Haarlem voor een uitgebreide kennismaking met de erfgoed- en monumentensector. Zij was daar […]

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!