FIM-Flits 26 juni 2020

INHOUD:
1. Opengestelde Monumenten-Lening gaat live
2. FIM-Adviesloket
3. Online informatiebijeenkomst over leenfaciliteit OML

FIM-Flits 29 mei 2020

INHOUD:

1. Opengestelde Monumenten-Lening (OML)
2. Oprichting FIM ‘Corona-adviesloket’

Opengestelde Monumenten-Lening als aanvullende ondersteuning

De kamerbrief over de uitwerking van de aanvullende ondersteuning voor de culturele en creatieve sector is op 27 mei gepubliceerd. Voor de monumentensector komt er een Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar van 50 miljoen euro.  Het kabinet ondersteunt de sector met in totaal 300 miljoen euro. Het pakket bestaat uit 5 onderdelen, waarvan het tweede onderdeel specifiek […]

FIM pleit voor toevoeging monumentenzorg aan steunmaatregelen getroffen sectoren

Het bestuur van de Federatie heeft waardering voor de inzet van het Kabinet om generieke steunmaatregelen te nemen voor organisaties en ondernemers die getroffen worden door de maatregelen om de Corona-crisis in te dammen.  Het heeft ons echter onaangenaam getroffen dat bij de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) de bsi-code 9103 Monumentenzorg ontbreekt. Juist deze regeling […]

FIM-Flits 24 april 2020

INHOUD:
1. 300 miljoen aanvullende ondersteuning voor cultuursector
2. Online enquete financiële gevolgen coronacrisismaatregelen
3. Protocol op komt voor erfgoedsector
4. PR-campagne ‘Erfgoed doorstaat de coronacrisis’