FIM-Flits 14 juli

In de FIM-Flits van 14 juli 2023:

1. In Memoriam: Peter Breukink
2. Erfgoedpamflet: De Rijkseditie!
3. Bestuursvergadering 5 juli
4. Interview met FIM-voorzitter Eefje van Duin
5. Open Monumentendagen

LEES MEER >

In Memoriam: Peter Breukink

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons oud-bestuurslid Peter Breukink.   Peter was de eerste voorzitter van de Federatie Instandhouding Monumenten, bij

LEES MEER >

FIM-Flits 21 juni

Beste Fim-leden, Vandaag, 21 juni, zou het Commissiedebat Erfgoed plaatsvinden in de Tweede Kamer. De Federatie Instandhouding Monumenten heeft hard gewerkt om input te leveren aan het

LEES MEER >

FIM-Flits 2 juni

Inhoud:
1. Reactie FIM op het eindrapport DSP-Groep Beleidsdoorlichting Erfgoed
2. Aftrapsessie evaluatie Stelsel Instandhouding Monumenten
3. ALV 26 april 2023
4. Bestuursvergadering 24 mei

LEES MEER >

Input erfgoedveld provinciale verkiezingen

Het pamflet ‘Erfgoed als uitgangspunt’ is gericht aan provinciale bestuurders, politici en beleidmakers. Hoe kunnen erfgoed en de erfgoedsector bijdragen aan de oplossingen voor de grote uitdagingen waar de provincies voor staan? Het is nù aan de provincies om in de nieuwe coalitieakkoorden verder inhoud en vorm te geven aan een sterk erfgoedbeleid!

LEES MEER >

FIM-Flits 29 november 2022

INHOUD:
1. Nieuwe voorzitter FIM: Eefje van Duin
2. Wetgevingsoverleg cultuur Tweede Kamer – 14 november
3. Voor de boeg – Martine van Lier
4. FIM-ALV 16 november
5. Vacatures Erfgoed Deal

LEES MEER >

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!