Sim Evaluatie

De Federatie is nauw betrokken bij de evaluatie van de SIM (Subsidieregeling instandhouding Monumenten) die het ministerie van OCW dit jaar (2020) uitvoert. Deze evaluatie

LEES MEER >

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!